bg

Инвестиционни проекти

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Изграждане на жилищна сграда в Поземлен имот 11538.15.10 по Кадастрална карта на гр. Свети  Влас, Община Несебър, подобект секция „А”


I.    ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
      „ПОМА ГРУП” ЕООД е дружество с предмет на дейност строителство. Специализирано е в изграждане на подземна инфраструктура- водопроводи, канализации и съоражения за тях. Има опит в изграждане на жилищни и административни сгради. Притежава лизенз за извършване на строителни дейности за най-високите и сложни  категории строежи – пълна информация за дружеството, може да бъде намерена в сайта на Камарата на строителите в България www.ksb.bg и  http://register.ksb.bg/

    Контакти: www.poma-group.com, E-mail: poma@abv.bg

II.    ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ
                 Сградата е ситуирана в горски масив на 2 км от Свети Влас и непосредствено да вилно селище Елените. В подножието на южните склонове на Стара планина, в непосредствена близост до черноморския бряг е разположено курортно селище Свети Влас. То е на 10 км от историческия град Несебър. Свети Влас заема северната част на залива, край който се намира международния комплекс Слънчев бряг и вилно селище Елените, а областния град в който се намират международно летище и ж.п. гара Бургас е на 40 км по на юг. Историческия град Истанбул – Турция е на 380 км.
                  Уникалното разположение между планината и водите на Черно море определят специфичния климат на к.с. Свети Влас, който е благоприятен за лечение на редица заболявания. Далеч от шума и запрашеността на големия град, едновременно граничещо с морето и планината, то е чудесно място за лечение през всички годишни времена. Характерното му разположение обуславя благоприятен климат с максимален брой слънчеви дни(240-260 годишно)при сравнително мека зима. Наличието на въздушни течения между морето и близкото планинско дефиле обуславя един благ, приятен и уникален природен феномен, очистващ въздуха от прахови и други дразнители. Естествиният аерозол на морето, съчетан с кристално чистия въздух са природни дадености с мощно целебно климатично въздействие върху бронхиалната астма и други хронични неспицифични белодробни заболявания. Благодарение на изяснената биоклиматична характеристика се доказва възможността за целогодишно използване на природните дадености за морелечение и профилактика. Не случайно тук е разположен единствения в България Морски санаториум. Съчетанието на планина и море и преобладаващият средиземноморски климат утвърждават Свети Влас като предпочитан туристически обект. Територията на плажната ивица е с размер на 16 000 кв.м с дължина на бреговата линия 1 000 м и средна ширина 16,4 м. Благоприятното разположение, развитието на туризма всяка година привлича все повече хора, които инвестират в строителството на модерни и кокетни жилища и хотели в Свети Влас.
III.    ПАЗАРНА СИТУАЦИЯ
            В района на гр. Несебър, Слънчев бряг, Св.Влас, Обзор се изградиха
около 5 000 апаратменти и къщи. Основните клиенти са граждани на Великобритания и Русия. Към днешна дата, в условията на сравнително свит пазар на недвижимите имоти, средните пазарни цени се движат около 700-800 евро за кв.м. Това не се отнася за имотите на първа линия  /това са сградите, пред които няма построени други и имат пълен изглед към морето/. Тези имоти, в зависимост от изпълнението, архитектурата, наличие на басейн, морския изглед и степен на завършеност се продават на нива 1200 – 1400 евро за кв.м.
В момента България е привлекателна за реализация на подобни инвестиционни проекти, тъй като данъчната ставка на корпоративния данък е 10%
        Терена се намира в горски масив и около него няма сгради.   
С последните промени на Закона за туризма и Закона за устройство на територията в района на тази гора строителството е забранено. Това гарантира запазването на съществуващият ландшафт.

IV.    ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
                 Жилищна сграда в Поземлен имот 11538.15.10 по Кадастрална карта на гр. Свети  Влас, Община Несебър, подобект секция „А” има разгъната застроена площ от 4 210.81 кв.м. на 6 етажа. В нея са ситуирани както следва:
      Кота 0  -  входно файе, кафе аператив 
      Eтаж 0  - 5 апартамента
      Eтаж 1  – 8 апатамента
      Eтаж 2  – 8 апатамента
      Eтаж 3  – 8 апатамента
      Eтаж 4  – 8 апатамента
      Eтаж 5  – 8 апатамента
      Eтаж 6  – 5 студия
                Работните проекти за всички части са одобрени и има издадено строително разрешение от Главния архитект на община Несебър.
                Приложение: Работен проект, част Архитектура.

                 Точното местоположение на парцела е:
      42°42’19.86” N      27°48’08.11”E    Google Earth

V.    ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
               Разамер на инвестицията:
               Придобита собственост -   кв. м. застроена жилищна площ, представляваща приблизително - апартамента и студия с общите части.
       Степен на завършеност на сградата – напълно завършени общи части, басейн и  инфраструктура /вода, канал, електричество/;
       Степен на завършеност на апартаментите – напълно завършени, без обзавеждане;
       Срок на изпълнение – като се има предвид, че бъдещата сграда се намира в курортна зона, където строителството е разрешено само в периода 01 октомври – 15 май, за пълното завършване на сградата са необходими 24 месеца.
               

За контакти