bg

Летище Бургас
11.02.2013

Строителен обект "Изграждане на противопожарен резервоар на летище Бургас".

Възложител е "ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД Варна.

Снимки:

За контакти