bg

Новини

Европейски проект с. Атия, общ. Созопол

11.02.2013

"ПОМА ГРУП" ЕООД изпълнява проект по   Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013   по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/002 Възложител Община Созопол  "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с....

Летище Бургас

11.02.2013

Строителен обект "Изграждане на противопожарен резервоар на летище Бургас". Възложител е "ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД Варна.

За контакти